Асансьор за паркиране с две постове

  • Two Post Parking Lift

    Асансьор за паркиране с две постове

    wo Post Car Lift приема хидравлични методи за шофиране, хидравличната помпа извежда масло под високо налягане, бута хидравличния цилиндър, за да задвижва табелата за опаковане на автомобила нагоре и надолу, постига целта на паркирането. може да влезе или излезе. Предлага се персонализирано