Превозно средство с голяма надморска височина

  • High Altitude Operation Vehicle

    Превозно средство с голяма надморска височина

    Експлоатационното превозно средство с голяма надморска височина има предимството, че друго въздушно оборудване не може да се сравни, тоест може да извършва операции на дълги разстояния и е много мобилно, като се премества от един град в друг град или дори държава. Той има незаменима позиция в общинските операции.