Магазин за подови кранове

  • Floor Shop Crane

    Магазин за подови кранове

    Кранът за етажен магазин е подходящ за обработка на складове и различни автосервизи. Например можете да го използвате за повдигане на двигателя. Нашите кранове са леки и лесни за експлоатация и могат да се движат свободно в тесни работни среди. Силната батерия може да поддържа един работен ден.