Самоходен инструмент за избор на поръчки

  • Self Propelled Order Picker

    Самоходен инструмент за избор на поръчки

    Самоходният инструмент за избор на поръчки е актуализиран на базата на полуелектрическия инструмент за избор на поръчки, той може да бъде задвижван на платформа, което прави складовите операции с материали по-ефективни, няма нужда да се намалява платформата, след което да се премести работната позиция