Маса с двойно ножично повдигане

  • Double Scissor Lift Table

    Маса с двойно ножично повдигане

    Двойната ножична маса за повдигане е подходяща за работа на работни височини, които не могат да бъдат достигнати от една ножична маса за повдигане, и може да се монтира в яма, така че плотът на ножичния асансьор да може да се поддържа на нивото на земята и няма да се превърне в препятствие на земята поради собствената си височина.